Fordele ved opstaldning i kalvehytter​​

Da kreaturer er den husdyrrace, der har den mindste lungekapacitet pr. kg. legemsvægt, er det vigtigt, at kalvene lige fra fødslen bliver anbragt med adgang til masser af frisk luft.

I samråd med mange landmænd, har CN AGRO gennem årene udviklet og solgt kalvehytter og huse, som har været medvirkende til en bedre sundhed for småkalve.

De første 14 dage efter fødslen er det en fordel at have kalvene i for eksempel mobile kalvehytter. En mobil kalvehytte er en vogn med seks enkeltbokse med tag på, som kan transporteres rundt på bedriften bagved en traktor. Enkelt-boksene er bygget, sådan at kalvene kan komme i kontakt med hinanden to og to. Vognen har en god arbejdshøjde og det er muligt at vaske hele vognen, når kalvene flyttes videre til fælleshytter.

Da vognen er mobil, er det nemt at køre vognen ind i en lade, hvis vejret er for dårligt i en periode eller vende vognen så kalvene vender mod syd eller nord afhængig af årstiden.

Kalvene skal helst undgå at være i et indendørs staldmiljø med ældre dyr, da den varme og fugtige staldluft i flere tilfælde indeholder skadelige bakterier og giver et stort smittetryk for småkalvene.

De seneste mange års forsøg og erfaringer har vist, at kalve der fra fødslen fjernes fra belastede miljøer trives godt, og at kalvedødeligheden blandt småkalvene bliver reduceret til en til to procent.

Fordelene ved frisk luft i huse eller hytter er blandt andet:

  • Bedre kalve med større tilvækst
  • Ingen ”døde” perioder med sygdomsproblemer, medicinering m.m
  • Rationel og nem pasning
  • Hurtig og effektiv rengøring og udmugning, da hytterne er flytbare
  • Arbejdsgevinst og arbejdsglæde på grund af sunde dyr
  • Bedre økonomi ved kalveopdræt​

Klik her for at downloade teksten i en PDF fil​​