Vælg foderhæk med omtanke​

Den oprindelige og grundlæggende ide ved brug af foderhække var fra starten, først og fremmest, at undgå foderspild og svineri med foderet. Dette gjaldt både ved udendørs – og indendørs fodring.

Det er selvfølgelig fortsat en primær opgave, at foderhække som sådan, kan indfri denne forventning. Men som årene går og erfaringerne samles, er der ”opstået” mange andre gode grunde til at anvende foderhække i et utal af situationer.

Én af de vigtigste er, at alle husdyr, uden undtagelse, har godt af at have ad´libitum – adgang til stråfoder under én eller anden form. Først og fremmest for sundheden. I mange tilfælde har det bevirket at køer og kvier på stærkt kløvergræs, kan undgå trommesyge, og har en bedre vomflora, som følge af tilgængeligt stråfoder. Samtidig kan en foderhæk i mange tilfælde også anvendes til suppleringsfoder, kraftfoder, mineraler og lign. En foderhæk er med til at give dyrene en fast rutine, med en altid tilgængelig ædeplads og dermed et naturligt opholds- og samlingssted. Dette gælder både ude og inde. Mange har observeret, at dyrene f.eks. ikke mere står og strækker hals ved indhegningen, for at nå det sidste græs udenfor, men derimod går direkte hen til foderhækken, hvis der er brug for lidt ekstra. Dette har den sidegevinst, at indhegningen bl.a. holder længere og ikke udsættes for samme pres som før, og at der i det hele taget er mere ro i dyreflokken.

Af andre væsentlige fordele ved anvendelse af foderhække, i enhver form for kvægbrugsbedrift, skal nævnes:

  • Rationelle arbejdsgange i det daglige, både under stationære, men også under midlertidige arbejds-forhold, f.eks. ved ombygning og renovering, hvor der som regel er brug for hurtig etablering af ekstra og billige foderpladser…- hvis foderhækken er rigtig udformet, modvirker det dyrets lyst til at trække foderet udenfor og stå og ”svinge” med det, som de ellers har for vane. Derimod forbliver dyret med hovedet ”inde” i hækken, og derved undgås meget foder- svineri…

  • Hvis foderhækken er stærk og godt konstrueret, er den en super-løsning, hvor man fodrer med ensilageballer og alle andre former for storballer. Det er virkelig arbejds- og foderbesparende.
    ​Men det betinger, at hækken er stærk og indrettet til formålet, da især ensilageballer er tunge og kan forårsage, at en hæk bliver ødelagt…

  • Billige fodrings-muligheder, der ikke fastlåser nogen driftform, men derimod hurtig kan ændres, som følge af tidernes skiften. Kravene idag kan i nogle situationer være hurtige løsninger, hvor det helst ikke må kræve store investeringer og for megen arbejdskraft…

Hedvig Nørgaard,
CN AGRO